Kdo jsme?

Identita naší společnosti odráží osobnosti, kteří ji spolutvoří.

Vzešlí ze světa businesu, školství, sportu a kultury jsme se semkli jako tým kolem projektu s lidskou tváří. Naším cílem je předat své zkušenosti a znalosti, odhalovat svým členům, partnerům a klientům veškerý potenciál a životadárnost týmové práce

Náš tým

ALENA PTÁČNÍKOVÁ
Ryze ženské prostředí rodiny ji naučilo otevřenosti a tomu, že neexistuje téma « tabu ». Hned v roce 1990 šla na zkušenou na rok do Paříže jako « au pair ». Poté VŠ pedagogická (francouzština/tělocvik) a následně francouzština/management na VŠ na Jihočeské univerzitě. Miluje Francii, kde žila a studovala (rok na univerzitě v Chambéry), mluví na úrovni rodilého mluvčího, zpívá francouzské šansony. Deset let jezdila po Evropě jako průvodkyně, nyní již 15.rokem pracuje ve finanční sféře. Je skvělou moderátorkou, nadšenou sportovkyní, zajímá ji a praktikuje alternativní medicínu, cvičí tai-czy a nic mezi nebem a zemí jí není cizí. Miluje život se vším, co přináší. Její energie je lahodným přínosem každého setkání.
GEORGES RICHOUX
Pochází z učitelské, sportovně založené rodiny, vášnivý čtenář a sportovec. Celý svůj život zasvětil školení žen a mužů ve firmách. Georges Richoux v sobě spojuje jak univerzitní vzdělání (promoval na VŠ Politických věd), tak životní zkušenosti získané profesně. 28 let v Retailu v cizině (20let) a ve Francii (8let), ředitel hypermarketů a centrály nákupu, teréní školitel, konzultant při hledání a výběru top manažerů (lovec mozků). V roce 2011 zakládá společnost Epsilon Training s.r.o. se sídlem v Praze.
HANA KLÍMOVÁ
Hana Klímová pochází ze severních Čech. Vystudovala vysokou školu J.E. Purkyně v Ústí nad Labem obor učitelství . Většinu svého profesního života strávila ve školství. Miluje sport. V roce 2012 absolvovala trenérskou školu Petra Stacha v Praze obor Personal trainer. V současném době pracuje v Itálii jako Personal trainer of conditional trainig tennis coach. Je prezidentkou České krajanské asociace se sídlem v Janově, jejíž náplní je propagace české kultury. Má vztah k přírodě a její motto: " Život je krátký, tak ho žij a neboj se změn, všechny ti pomůžou kráčet na cestě životem s hlavou vzpřímenou."

Naše přidaná hodnota

Už od dávnověku (a dnešní neurověda to potvrzuje) se nejlépe člověk učí tak, že uvede své tělo a mysl do souladu. Tím vzniká jejich vzájemná spolupráce a dostavuje se celistvost. Naše filozofie se z velké části zakládá právě na znovunalezení této harmonie.

Učení jde ruku v ruce s kvalitou vztahů mezi účastníky. Základními kameny takového nastavení jsou : respekt k druhému a k jeho odlišnostem, nezávislost a soběstačnost účastníka. Uvedením do každodenního života se tyto dovednosti upevňují.

Jakmile se účastníci stanou herci, pak se díky prožitku dostavuje okamžitý efekt.
Manažeři, ženy a muži na našich workshopech se tak stávají aktéry jejich vlastní proměny a učí se, často aniž by si to uvědomili.